UNIKA EGENSKAPER

- SIKT - PRECISION - FLEXIBILITET -

EN NY GENERATION GAFFELSTÄLL

TILL ENTREPRENADMASKINER

SPIVA - Gaffelställ SG2 Fast

Stabil konstruktion med mycket god genomsiktlighet  genom ramen vilket gör att man får full kontroll på godset som ska hanteras. Produkterna är pulver lackerade med en stark strukturfärg som minimerar reflektioner från t ex solljus och strålkastare. Färgen är också ”vilsam för ögat” så chauffören kan koncentrera sig på godset som ska hanteras. Produkterna är CE-märkta.

 

Lyftkapacitet: max 5 ton

Rambredd: 1300/1600 mm

Gaffellängd: 1200/1500 mm

 

Tillval finns såsom sidoförskjutning & kullagrad gaffelvagn. Det som också utmärker sig är att man med god marginal har möjligheten att placera gafflarna utanför bredderna på  en EUR-Pall, Mod-1300 på 800-måttet och Mod-1600 på 1200-måttet. Kullagrad gaffelvagn, för att lättare förflytta gafflarna med vikt/gods på. Gaffelstället samt tillbehör har en strukturlack och avger ingen återspegling från solljus.

 

Gaffelstället är tillverkat i överensstämmelse med EG-direktivet 2006/42/EG i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Maskiner AFS 2008:3 Bilaga 1 samt stycke 4 för lyft.

SPIVA Products is Trademark & Design protected in the EU  - © Copyright InnoNet AB - Sweden

Våra produkter är

- märkta

Tillverkningen

sker i Sverige

Utveckling, Tillverkning och Försäljning: InnoNet AB | Olvägen 9 | 342 50 Vislanda | Tel: +46 472-483 83 | info@innonet.se